Asagroup.com.vn có sử dụng ảnh của một số nguồn ảnh trên mạng internet nhằm minh họa cho các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, tin tức của tập đoàn.

Tất cả ảnh sử dụng trong bài viết mà Asagroup.com.vn sử dụng minh họa bài viết khá nhiều nên không thể nắm rõ hết thông tin nguồn và các tác giả mong các anh/chị thông cảm. Các anh/chị cũng vui lòng gửi lại phản hồi cho Asagroup.com.vn nếu:

  • Không đồng ý cho Asagroup.com.vn sử dụng hình ảnh và yêu cầu gỡ bỏ khỏi website.
  • Yêu cầu đặt link kèm với tên tác giả.
  • Các yêu cầu khác: Vui lòng liên hệ email asagroup@gmail.com với các yêu cầu/khiếu nại.